Haorendam

Optocht regelement carnavalsvereniging Organisatie Haorendam


1: Het opstellen voor de optocht is op dinsdag 13 februari 2024 vanaf 12.30 uur in de Hoeven; vertrek om 14.00 u. Aanrijdroute via het ‘het Zand’ of via Elshout.          

( geen toegang via rotonde Abt van Engelen laan/de Hoeven)

2: Jury uitslag is Bindend; Dit is een onafhankelijke uitslag van een objectieve Jury hierover is geen discussie mogelijk.

3: Sluit bij het trekken van de optocht steeds goed aan bij uw voorganger.
Muziek en ander geluid, harder dan 85 D.B. is verboden.
Het is niet toegestaan papiersnippers, snoepgoed en dergelijke te strooien!
De instructies van de optochtbegeleiders en verkeersregelaars vóór, tijdens en na de optocht opvolgen.

4: Na het ontbinden van de optocht dient u uw wagen direct via de kortste weg naar huis te brengen en u dient de route vrij te houden voor overige deelnemers en weggebruikers.

5: Iedere deelnemer dient zich afdoende verzekerd te hebben volgens de Nederlandse verkeerswet. Kopie verzekeringsbewijs dient bij afgifte startnummer afgegeven te worden (ma 5 februari 2024 tussen 19:00 en 21:00 uur bij Dorpscafé de Steeg in Haarsteeg) Indien niet tonen geldig verzekeringsbewijs geen deelname optocht.

6: De koppeling tussen trekkend voertuig en aanhangwagen(s) dient deugdelijk en volgens de wetgeving te zijn aangebracht.

7: Er dient een brandblusser aanwezig te zijn (uitgezonderd bij loopgroepen) zie bijgevoegde lijst Gemeente Heusden.
Deze wordt verstrekt bij inschrijving.

8: De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor ongelukken en verdere ongevallen voor ,tijdens of na de optocht. Het gebruik van alcohol en drugs door bestuurders van voertuigen en personen jonger dan 18 jaar is verboden, alsmede het misbruik van alcohol en drugs.

9: Wanneer er voor, tijdens of na de optocht gevaarlijk wordt gereden of de wagens langs de openbare weg worden ontmanteld, dan zal de desbetreffende groep gediskwalificeerd worden.

10: Beschadigingen en of verwijderen van straat-verkeers of wegmeubilair is niet toegestaan

Wordt dit geconstateerd dan worden de kosten op de desbetreffende deelnemer verhaalt

11: Wij verzoeken u vriendelijk de optocht netjes te laten verlopen. Dit is zowel in uw, als in ons belang. Politie zal bij evt. wanordelijkheden en ordeverstoringen proces-verbaal opmaken.

12: Deelname van sloopauto’s, directieketen, stockcars, geluidswagens en vrachtwagencombinaties enz. is niet toegestaan. Deze zullen i.s.m. de politie uit de optocht verwijderd worden .

13: Breng duidelijk uw startnummers aan op uw creatie, 1 op de voorzijde en 1 op de achterzijde van het voertuig.

14: Alle deelnemers met zelfrijdende voertuigen dienen een getekende verklaring van technische deugdelijkheid in te leveren bij het afhalen van het startnummer.

15: De wielen of andere bewegende onderdelen, en de ruimtes tussen de basisconstructie en de weg moeten bij de carnavalswagens op een veilige manier zijn afgeschermd.

16: Als er personen op de wagen aanwezig zijn dan dient er ten alle tijden een afscherming van minimaal 1.20 meter om de wagen te staan.

17: Er kunnen tijdens deze optocht foto’s of filmpjes gemaakt worden die op onze website dan wel op facebook / instagram kunnen verschijnen

18:  Het slotbal is op zaterdag 24 februari2024 bij Dorpscafe de Steeg, Meester Prinsenstraat 38 in Haarsteeg. Aanvang 21.00 uur. Alleen op deze avond kunnen de prijzen afgehaald worden. 

19. De commissie beslist over de deelname, uw wagen kan vooraf gecontroleerd worden.

20: In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de optochtcommissie, met een meerderheid van stemmen.

Wij wensen u veel succes, goed weer én een gezellige Carnaval!

Optochtcommissie organisatie Haorendam.

 

Aftellen tot de sleuteloverdracht